Broj 3/2014

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 3 (travanj, 2014. god)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

1. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2014. godinu..............1

2. Prve izmjene Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2014.g..............42

3. I izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini u Gradu Trogiru ..............43

4. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2014. godinu.........45

5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2014. godinu..............46

6. Odluka o Izmjeni Odluke o uređenju prometa u Gradu Trogiru ...48

7. Odluku o Izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Trogiru..............49

8. Odluka o uvjetima i načinu provedbe arhitektonsko-urbanističkog natječaja za odabir idejnog rješenja crkve i pastoralnog centra s dječjim vrtičem na području BRIGI-LOKVICE u TROGIRU..............50

9. Odluka i izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi............51

10. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove za upravljanje športskim objektima ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR..........51

11. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne deratizacije i dezinsekcije javnih površina na temelju pisanog ugovora na području Grada Trogira............52

12. Zaključak o neprihvaćanju Odluke o zaključenju nagodbe sa odvjetnicom Mericom Miše iz Trogira...........54

13. Odluka o prihvaćanju duga i davanju suglasnosti za odobravanje instrumenata osiguranja plaćanja Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost..............54

14. Rješenje o razrješenju članova Kulturnog vijeća Grada Trogira..............55

 

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR

15. Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove za upravljanje športskim objektima ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR...........56

 

Dodatne informacije