Broj 13/2013

 • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 13 (prosinac, 2013. god.)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 1. Proračun Grada Trogira za 2014.g.………1
  a.) Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2014.g.………43
  b.) Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014 godini u Gradu Trogiru………45
  c.) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2014. godinu ………50
  d.) Program javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2014. godinu………52
  e.) Program javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2014. godinu………54
  f.) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2014. godinu………56
 2. Plan razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2014.-2016.g.………58
 3. Zaključak Plana Projekcije proračuna Grada Trogira za razdoblje 2015.-2016.g. ………69
 4. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2014.g.………106
 5. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u Gradu Trogiru za razdoblje 2014.g.………115
 6. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira………117
 7. Odluka o osnivanju Europskog gospodarskog interesnog udruženja „Peoples and Cities of Europe"(EGIU ) „ ………128
 8. Odluka o osnivanju Lokalne akcijske grupe „Kamen i more"………129
 9. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Trogir ( UPU 1)………129
 10. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja ČIOVO i GRAD...........130
 11. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Travarica istok………132
 12. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Travarica zapad………134
 13. Zaključka o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa kulturnog dobra na čest.zgr. 770/1 ZU 1500 (kat.čest. 4118) k.o. Trogir………136
 14. Analiza stanja i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Trogira za 2014.g………136
 15. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića"Trogir"………136

 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE 

 1. Ponovni Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Trogira………141

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 1. Specijalna punomoć predstavniku grada Trogira na skupštini društva Promet d.o.o., Split od 18. 11. 2013.………143
 2. Specijalna punomoć predstavniku grada Trogira na skupštini društva Promet d.o.o., Split od 05. 12. 2013.………144
 3. Rješenje o Izmjeni i dopuni rješenja o visini zakupnine za korištenje poslovnih prostora na području Grada Trogira ………146