Broj 10/2013

 
SADRŽAJ
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 1. Izvještaj o izvršavanju Proračuna grada Trogira za I.-VI.2013.g……………………1
 2. Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Trogira……………………57
 3. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova………………………………………….59
 4. Odluka o pokretanju postupka za rekonstrukciju  ulice dr.Ante Starčević………..64
 5. Odluka o izmjeni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine……………………………………………………………..65
 6. Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati  naknade za razvoj – izgradnju komunalnih  vodnih  građevina …..65
 7. Odluka o osnivanju  i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja grada Trogira…...66
 8. Odluka o imenovanju zapovjednika civilne zaštite Grada Trogira………………….67
 9. Rješenje o imenovanju Komisije za određivanje i preimenovanje ulica i trgova….67
 10. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Trogira..68
 11. Rješenje o imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode ..……68
 12. Rješenje o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe ……………………...…69
 13. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Mandatno-imunitetske komisije………..…69
 14. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika,zamjenika predsjednika  i članova  Odbora za izbor  i imenovanje ..70
 15. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa kulturnog dobra od strane ponuditelja Ivana Čalete i Tomislava Šijana ………………70
 16. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa kulturnog dobra od strane ponuditelja Ivice Medić . ..71
 17. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa kulturnog dobra od strane ponuditelja Benediktinski samostan sv.Nikole u Trogiru………….72
 18. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa kulturnog dobra od strane ponuditelja Ivan Zec  ……72

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 1. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Trogira u Skupštinu „Vodovod i kanalizacija „d.o.o.   Split…………74
 2. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Trogira u Nadzorni odbor  „Vodovod i kanalizacija „d.o.o.   Split………74
 3. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Trogira u upravno vijeće  „Eko Kaštelanski zaljev“ Split…....75
 4. Odlukao imenovanju predstavnika Grada Trogira u Skupštinu „Promet“d.o.o.   Split…………..75
 5. Odlukao imenovanju predstavnika Grada Trogira u  Nadzorni odbor“Promet“ d.o.o.   Split…………76
 6. Odlukao razrješenju predstavnika Grada Trogira u Nadzornom odboru Zračne luke Split d.o.o. ……76 
 7. Odlukao imenovanju predstavnika Grada Trogira u Nadzornom odboru Zračne luke Split d.o.o.  ……77 

GRAD TROGIR

KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 1. Pozivni oglas za dodjelu javnih priznanja u 2013.g. ……………………………78

Dodatne informacije