Broj 9/2013

 
SADRŽAJ
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 1. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ-IZGRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA..... 1
 2. ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI AGENCIJI EKO KAŠTELANSKI ZALJEV..... 2
 3. ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU..... 2
 4. ODLUKU O PRIKLJUČENJU GRAĐEVINA I DRUGIHNA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE.....9
 5. ODLUKU O DODJELI KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIJEVOZA POKOJNIKA NA PODRUČJU GRADA TROGIRA ZA RAZDOBLJE 2013. DO 2018. ..... 11
 6. ZAKLJUČAK O OČITOVANJU NA PONUDU O PRAVU PRVOKUPA KULTURNOG DOBRA ČEST. ZGR. 880 ZUK.O. TROGIR...... 13
 7. ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA U GRADU TROGIRU..... 14
 8. ZAKLJUČAK UGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA  GRADA TROGIRA ZA 2012.G. ..... 14
 9. IZMJENE STATUTA GRADA TROGIRA..... 70
 10. ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O NAČINU PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA ZA ČLANOVE UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U KOJIMA GRADIMA DIONICE ILI UDJELE U LASNIŠTVU..... 71
 11. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA MUZEJA GRADA TROGIRA ..... 71
 12. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR..... 71
 13. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA TROGIR ..... 72
 14. RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA «TROGIR» TROGIR ..... 72
 15. RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA..... 73
 16. RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA..... 73
 17. RJEŠENJEOSNIVANJU VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA..... 74
 18. RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA ZA DODJELU JAVNE POVRŠINE U ZAKUP ..... 74

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 1. ODLUKU O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA TROGIRA U SKUPŠTINU „PROMET „D.O.O. SPLIT...... 75
 2. ODLUKU O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA GRADA TROGIRA U SKUPŠTINU „VODOVOD I KANALIZACIJA „D.O.O. SPLIT..... 75

GRAD TROGIR

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

 1. ISPRAVKA..... 76

 

 

Dodatne informacije