Broj 8/2013

 
SADRŽAJ
  

 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

1. RJEŠENJE O IZBORU MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE..............1. 1

2. RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE............1. 1

3. RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TROGIRA...............2  2

4. RJEŠENJE O IZBORU PRVOG POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA TROGIRA .........2  2

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

5. III. IZMJENU PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA  ZA 2013G. ............33

Dodatne informacije