Broj 7/2013

  • Ispis
pdf_button Službeni glasnik broj 7 (svibanj, 2013. god.)
 
SADRŽAJ
  


GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

  1. II. Izmjena Plana Nabave roba, radova i usluga za 2013. g. ................. 1
  2. Upustvo o načinu korištenja prostora gradske vijećnice Grada
    Trogira .................13