Broj 5/2013

 
SADRŽAJ
  

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira ..........1
  2. Odluka o donošenju Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Brigi-Lokvice“ (DPU5) ..........24
  3. Zaključak o očitovanju na ponudu o pravu prvokupa kulturnog dobra, na čest.zgr.496 poduložak 98 /ZU 735 i 734 k.o. Trogir ..........34
  4. Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Trogira ..........34


GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

  1. Rješenje o dopuni Rješenja o visini zakupnine za korištenje poslovnih prostora na području grada Trogira ..........36

Dodatne informacije