Broj 2/2011

 
 
 
SADRŽAJ
 
 
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA MJESNE ODBORE GRADA TROGIRA

 

  1. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Grad…………………….….…1
  2. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Travarica…………………..….2
  3. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Žedno…………………….…...4
  4. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Ciovo……………………….…5
  5. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Drvenik Mali………………..…7
  6. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Drvenik Veliki………………...8
  7. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Plano…………………….……9
  8. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Arbanija…………………...…10

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

 

  1. Odluka za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju gradevine sa podzemnom garažom……………12
  2. Odluka u svezi Informacije o obavljenom inspekcijskom nadzoru uprave inspekcije Ministarstva uprave RH u Gradu Trogiru za 2010. g……………..…...13
  3. Odluka u svezi izvještaja o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Trogira za 2009. g……..…13

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

 

 1. Zaključak o odredivanju tvrtke STANO-UPRAVA d.o.o. Split za prinudnog upravitelja stambenih zgrada na području Grada Trogira……… 14
 2. Odluka o određivanju visine naknade za rad clanovima povjerenstva za odabir najopovoljnijeg ponuditelja izgradnje građevine sa podzemnom garažom………15
 3. Izmjena i dopuna Odluke o odredivanju visine naknade za rad članovima povjerenstva za odabir najopovoljnijeg ponuditelja izgradnje gradevine sa podzemnom garažom………………………15
 4. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave – robe: opskrba električnom energijom za 2011. g., Evidencijski broj: 01/11 VV……………………...16
 5. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave – usluge: izrada projekta uređenja prometa na području Grada Trogira, Evidencijski broj: 02/11 VV……………………………..17
 6. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave – usluge: poštanske usluge, Evidencijski broj: 03/11 MV……………..…18
 7. Dopuna Odluke o visini naknade za rad clanovima tijela za pripremu i provedbu izbora za članove vijeća Mjesnih odbora………………….19

Dodatne informacije