Broj 3/2011

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 3 (ožujak, 2011. god)

 

SADRŽAJ
 
 
GRAD TROGIR
 GRADONAČELNIK
 1. Pravilnik o kriterijima za davanje poslovnih prostora na privremeno i povremeno korištenje……………….1
 2. Naputak za zaustavljanje turističkih autobusa u zoni posebnog prometnog režima………………………….3
 3. Rješenje o imenovanju povjerenika Grada Trogira za obavljanje poslova iz nadležnosti mjesnog odbora Grad…....5
 4. Plan prijama u službu Grada Trogira za 2011. g. ……………………5
 5. Izmjena programa stručne i praktične izobrazbe vježbenika …………………6
 6. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trogira…………………….6
 7. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave – usluga: Poštanske usluge na cijelom području RH  - Evidencijski broj: 03/11 MV………………….11
 8. Odluka o poništenju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti Evidencijski broj: 03/11 MV - Poštanske usluge na cijelom području RH  ………12
 9. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave – usluga: Poštanske usluge na cijelom području RH  - Evidencijski broj: 06/11 MV…………………13
 10. Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge - Poštanske usluge na cijelom području Republike Hrvatske..…………..14
 11. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave  usluga izrada projekta uređenja prometa na području Grada Trogira - Evidencijski broj: 02/11 VV……………………..16
 12. Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za Izradu projekta uređenja prometa na području Grada Trogira…………….…..………….17
 13. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave robe – Opskrba električnom energijom za 2011.g. - Evidencijski broj: 01/11 VV…………………………….19
 14. Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabave robe – Opskrba električnom energijom za 2011. g. ………………………20
 15. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave – robe: Nabava pločica za označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada Evidencijski broj: 05/11 MV……………………22
 16. Odluka o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave – robe: Nabava pločica za označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada….……………………..23
 17. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave Uređenje gradskih plaža i privezišta, Evidencijski broj:07/11 MV……….25
 18. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu sklapanja ugovora o uslugama čuvanja imovine i ljudi iz Dodatka II B Zakona o javnoj nabavi Evidencijski broj: 04/11 MV……………….....26
 19. Odluka o odabiru u predmetu sklapanja ugovora o uslugama čuvanja imovine i ljudi iz Dodatka II B……………....28
 20. Plan nabave roba i usluga za 2011. g. …………………………………………..…29
 

Dodatne informacije