Broj 4/2011

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 4 (travanj, 2011. god)

 

SADRŽAJ
 
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o komunalnom doprinosu…………………………1
  2. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja………………………….7
  3. Odluka o odabiru ponude za prodaju nekretnine ………………………...11
  4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu…………………..12
  5. Zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške  državljane  Jon Anders Hembre i Geir Hagbart Altenborn..........................13
  6. Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Trogira ……………….13
  7. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1.ZKG u Gradu Trogiru za 2010.g. …………………14
  8. Odluka o usvajanju izvješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne  infrastrukture u Gradu Trogiru za 2010………….14
  9. Rješenja o imenovanju članova  kulturnih vijeća Grada Trogira…….....15
  10. Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove za upravljanje športskim objektima Športski objekti Trogir ………………15
  11. Odluka o davanju suglasnosti na  izmjene i dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta Trogir……………….16
  12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na  Pravilnik o upisima i mjerilima upisa  djece u Dječji vrtić Trogir……………….16
  13. Programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Trogira……………17
  14. Odluka o usvajanju procjene ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velike nesreće za područje Grada Trogira……..21
  15. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Kranjska gora i Grada Trogira……………21
  16. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Ohrida i Grada Trogir………...22
  17. Odluka o uspostavi suradnje između Grada Tivata i Grada Trogira……………...22
  18. Odluka o uspostavi suradnje između Grada Kotora i Grada Trogira……………..23
  19. Odluka o prihvaćanju inicijative za pristupanje Hrvatskoj udruzi povijesnih gradova ……………24
  20. Ispravka Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj – izgradnju komunalnih vodnih građevina………25

GRAD TROGIR

UPRAVNO VIJEĆE

PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA

  1. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Pučkog otvorenog učilišta …………26

GRAD TROGIR

UPRAVNO VIJEĆE

JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA  ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR

  1. Statut Javne ustanove za upravljanje športskim objektima Športski objekti Trogir……….26

 

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

  1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima utvrđivanja dodatka za uspješnost na radu službenika i namještenika …………34
  2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Grada  Trogira………………...34
 

Dodatne informacije