Broj 5/2011

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 5 (svibanj, 2011. god)

 

SADRŽAJ

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 

  1. Riješenje o izmjeni Riješenje o visini zakupnine za korištenje javnih površina na području Grada Trogira ...................1
  2. Zaključak o utvrđuje visinu naknade za postavljanje pločica s kućnim brojem.....3
  3. Odluka o dodjeljenju odobrenju na upravljanje, korištenje, održavanje i prenamjena dijela parkinga T1u prostor Gradske tržnice u Trogiru................. 4
  4. Odluku o početku postupka javne nabave u predmetu sklapanja ugovora o odvjetničkim uslugama iz dodatka II b zakona o javnoj nabavi Ev.Br. 09/11 VV......4
  5. Odluku o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave – robe: nabava tipskih štandova za gradsku jezgru Evidencijski broj: 08/11 MV........................................5
  6. Odluku o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za Izvođenje radova - Uređenja gradskih plaža i privezišta.......................7
  7. Odluku o odabiru u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu robe: Nabava tipskih štandova za gradsku jezgru....................9

Dodatne informacije