Broj 12/2011

 
SADRŽAJ
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 

 1. Plan proračuna Grada Trogira za 2012.g……………1
 2. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2012.g……………19
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. ZKG u 2012.g.…………………26
 4. Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2012.g. …………29
 5. Program javnih potreba u socijalnoj   skrbi i ostalih društvenih djelatnosti grada Trogira za 2012.g…..……33
 6. Program javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira  u 2012.g…..35
 7. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2012.g.…………37
 8. Program javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2012.g………………………..39
 9. Plan gradnje komunalnih i vodnih građevina u Gradu Trogiru  za 2012.g……….41
 10. zaključak o prihvaćanju Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija .....…….43
 11. Odluka o Projekciji proračuna Grada Trogira za razdoblje 2013. g. -2014.g….…….60
 12. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina  na komunalne vodne građevine .....….86
 13. Odluka o izradi UPU 16……………..…...92
 14. Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite  i spašavanja na području Grada Trogira za 2012.g………94
 15. Odluka o autotaksi prijevozu…………….98
 16. Odluka o pristupanju Grada Trogira forum u jadransko – jonskih gradova ……105
 17. Odluka o uspostavljanju partnerstva između općine Goražde i Grada Trogira ........106
 18. Zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norveškog državljanina Ole Petter Skonnord……..106

Dodatne informacije