Broj 11/2011

 
SADRŽAJ
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Trogira za 2011.g.............1 
 2. II. izmjene i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom  gospodarstvu u 2011. godinui u Gradu Trogiru....................27 
 3. II. izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2011..............................28 
 4. II.  izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2011.............................32 
 5. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2011.......................34 
 6. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2011............35 
 7. II  izmjene i dopune javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2011....................37 
 8. Druge izmjene Plana gradnje komunalnih i vodnih građevina u gradu Trogiru  za 2011........................38 
 9. Zaključak o prihvačanju II izmjene Plana razvojnih programa investicija,kapitalnih pomoći i donacija za 2011...................39 

 

GRAD TROGIR

GRADONAČENIK

 1. Plan za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Trogiru za 2011.g..............88 
 2. Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.........88 
 3. Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u prometu nabave: nabava i ugradnja elektroničke vage u deponij u Planom EV. br. 17/11 MV........91 
 4. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2011. g.......93

Dodatne informacije