Broj 7/2011

 • Ispis
pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 7 (kolovoz, 2011. god)
 
 
SADRŽAJ
 
 

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 

 1. Odluka o osnivanju  postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Trogira………1
 2. Odluka o osnivanju specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Trogira………..3
 3. Odluka o ovlaštenju Trogir Holding d.o.o. da sa specijaliziranim vozilom premješta nepropisno zaustavljena i parkirana vozila …….5
 4. Zaključak o provođenju prethodne rasprave o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Brigu – Lokvice (DPU 5)……5
 5. Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Brigi – Lokvice (DPU 5)…….6
 6. Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga urbanističkog plana uređenja proizvodne zone „Plano 3“ (Pr 2) (UPU7)…….7
 7. Zaključak o provođenju prethodne rasprave o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira……8
 8. Odluka o imenovanju radne skupine za financisko upravljanje i kontrolu………..9
 9. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima za davanje poslovnih prostora na privremeno i povremeno korištelje……..10
 10. Ispravka ……….11