Broj 7/2011

 
 
SADRŽAJ
 
 

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 

  1. Odluka o osnivanju  postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Trogira………1
  2. Odluka o osnivanju specijalističke postrojbe civilne zaštite Grada Trogira………..3
  3. Odluka o ovlaštenju Trogir Holding d.o.o. da sa specijaliziranim vozilom premješta nepropisno zaustavljena i parkirana vozila …….5
  4. Zaključak o provođenju prethodne rasprave o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Brigu – Lokvice (DPU 5)……5
  5. Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Brigi – Lokvice (DPU 5)…….6
  6. Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga urbanističkog plana uređenja proizvodne zone „Plano 3“ (Pr 2) (UPU7)…….7
  7. Zaključak o provođenju prethodne rasprave o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira……8
  8. Odluka o imenovanju radne skupine za financisko upravljanje i kontrolu………..9
  9. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kriterijima za davanje poslovnih prostora na privremeno i povremeno korištelje……..10
  10. Ispravka ……….11
 

Dodatne informacije