Broj 13/2010

  • Ispis
pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 13 (studeni, 2010. god)
 
 
 
SADRŽAJ
 
 
 
 
 
GRAD TROGIR
GRADONACELNIK
  1. Odluka o dodjeli medalje Grada Trogira …………………1
  2. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Trogira ………………1