Broj 14/2010

 
 
 
SADRŽAJ
 
 
GRAD TROGIR
 
GRADONAČELNIK
  1. Zakljucak izmjene Plana nabave roba i usluga Grada Trogira za 2010. g.......1
  2. Odluka o pocetku postupka javne nabave u predmetu sklapanja ugovora o odvjetnickim uslugama iz dodatka II b Zakona o javnoj nabavu Evidencijski broj 22/10 MV …………………………………4
  3. Odluka o pocetku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: izrada idejnog projekta proširenja gradskog groblja Grada Trogir Evidencijski broj: 21/10 MV…………………………5
  4. Odluka o pocetku otvorenog postupku javne nabave u predmetu nabave roba – lampe za javnu rasvjetu u Gradu Trogiru ( Ciovo, Drvenik Velik, Drvenik Mali) za 2010. g., Evidencijski broj: 24/10 VV…………………………6
  5. Odluka o pocetku postupka javne nabave u predmetu sklapanja ugovora o zaštitarskim uslugama iz dodatka II . b Zakona o javnoj nabavi, Evidencijski broj: 23/10 MV…………………………7
  6. Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti Ev. br. 15/10 izvodenje restauratorskih radova u dvorištu velike palace Cipiko u Trogiru………………………8
  7. Odluka o odabiru evidencijski broj nabave br. 20/10 VV……………………….9
  8. Odluka o odabiru evidencijski broj nabave br. 14/10 VV…………………..….11
  9. Odluka o odabiru evidencijski broj nabave br. 19/10 VV………………………13
  10. Odluka o odabiru evidencijski broj nabave br. 16/10 VV………………………15
  11. Odluka o odabiru evidencijski broj nabave br. 18/10 VV……………..……….17
  12. Odluka o odabiru evidencijski broj nabave br. 17/10 VV……………..……….19
  13. Odluka o odabiru evidencijski broj nabave br. 21/10 VV……………..……….19
  14. Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola u Gradu Trogiru……………23
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
 1. Liste kandidata za clanove vijeca Mjesnog odbora Žedno…………...30
 2. Liste kandidata za clanove vijeca Mjesnog odbora Arbanija………....31
 3. Liste kandidata za clanove vijeca Mjesnog odbora Ciovo…………….32
 4. Liste kandidata za clanove vijeca Mjesnog odbora Drvenik Mali…….34
 5. Liste kandidata za clanove vijeca Mjesnog odbora Drvenik Veliki…..35
 6. Liste kandidata za clanove vijeca Mjesnog odbora Grad……………..36
 7. Liste kandidata za clanove vijeca Mjesnog odbora Travarica………..38
 8. Liste kandidata za clanove vijeca Mjesnog odbora Plano…………….40
 9. Zbirna Liste kandidata za clanove vijeca Mjesnih odbora Grada Trogira..………………....41

Dodatne informacije