Broj 3/2010

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 3 (travanj, 2010. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira………1
  2. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja BRIGI-LOKVICE (DPU 5)…………7
  3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja «Mastrinka I»………..34
  4. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja, o lokacijama javnih parkirališta pod naplatom, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja i visini naknade za parkiranje…………53
  5. Odluka o ukidanju koncesije tvrtki «Trogirski komunalac « d.o.o. Trogir………….58
  6. Prve izmjene i dopune prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnost iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za razdoblje 2010.g. u Gradu Trogiru……..59
  7. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi……….....59
  8. Odluka o komunalnom redu…………60
  9. Zaključak o deponiranju komunalnog otpada na deponij «Vučje brdo»…………..85
  10. Odluka o davanju o suglasnosti na Odluku o davanju poslovnih prostora, muzeja na upravljanje i korištenje u Grada Trogiru………...86
  11. Odluka o davanju suglasnosti na prodaju nekretnina…………..87
  12. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Muzeja Grada Trogira…….87
  13. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta «Trogir» Trogir………..88
  14. Odluka o davanju suglasnosti  izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice «Trogir» Trogir…………88
  15. Odluka o osnivanju trgovačkog društva «EURONET-TROGIR» d.o.o.Trogir…...89
  16. Odluka o uspostavljanju suradnje između Budimpešta XI.Okrug i Grada Trogira…….90
  17. Odluka o uspostavljanju suradnje između Harkany i Grada Trogira……….90
  18. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Užhorod  i Grada Trogira…….91
  19. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Malacca i Grada Trogira……..92
  20. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Hajdüböszörmény i Grada Trogira……….92
  21. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Porto SantΈlpidio i Grada Trogira….……93
  22. Odluka o uspostavljanju suradnje između Grada Praga V District i Grada Trogira………93
  23. Zaključak u svezi rada  Agencije EKO Kaštelanski zaljev i Konzervatorskog  odjela  u Trogiru…….94
GRAD TROGIR
 
GRADONAČELNIK
 1. Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole te koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole……..96
 2. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti………96
 3. Izmjena i dopuna plana prijama u službu za 2010. godinu……97

Dodatne informacije