Broj 8/2009

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 8 (listopad, 2009. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o 1. Rebalansa proračuna Grada Trogira za 2009.g.....1
  • 1. rebalans proračuna za 2009. g. opći dio.....3
  • 1. rebalans proračuna za 2009. g. opći dio.....7
  • 1. rebalans proračuna za 2009. g. posebni dio.....14
 2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu......33
 3. Izmjena Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastructure.....35
 4. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi G. T......38
 5. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi G. T. 2009 g. i financiranje udruga civilnog društva u 2009. g .......39
 6. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva G. T. za 2009. g ......40
 7. Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu i teh. kulturi Grada Trogira za 2009. g .....41
 8. Zaključak o prihvačanju izmjena planova razvojnih programa za 2009. g ......42
 9. Odluka o izvršenju proračuna za 2009. g ..... 42
 10. a) Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za I-VI / 2009.g.....49
  b) Odluke o neprihvačanju izvršenju proračuna Grada Trogira za razdoblje od I – VI 2009 g......58
 11. Odluke o osnivanju trgovačkog društva “Trogir holding”d.o.o. Trogir...... 58
 12. Odluke o ukidanju Vlastitog pogona Grada Trogira.....60
 13. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Trogira......60
 14. Odluke o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Trogira......66
 15. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Trogira......73
 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Trogira......77
 17. Odluke o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Trogira......81
 18. Odluke o davanju suglasnosti na otuđenje nekretnina u vlasništvu Grada.......81
 19. Zaključka o traženju usupanja 25% dionica -Brodotrogir d.d...... 82

Dodatne informacije