Broj 6/2009

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 6 (srpanj, 2009. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o pokretanju postupka za promjenu statuta Grada Trogira.....1
 2. Statut Grada Trogira.....1
 3. Poslovnik Gradskog vijeća Grada Trogira.......16
 4. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja.....28
 5. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za dodjelu Javne površine u zakup.....28
 6. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja......29
 7. Rješenje o imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda......29
 8. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Vijeća za davanje koncesijskih Odobrenja......29
 9. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA ¨TROGIR¨......30
 10. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća MUZEJA GRADA TROGIRA.......30
 11. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA TROGIR-Trogir.....31
 12. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje športskim objektima ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR......31
 13. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća GRADSKE KNJIŽNICE TROGIR......32
 14. Odluka o neprihvaćanju godišnjem obračuna Proračuna Grada Trogira Za 2008.g......32

Dodatne informacije