Broj 2/2009

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 2 (ožujak, 2009. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Odluka o izdvajanju Brodotrogir d.d. (rt Ćubrijan) u zasebnu cjelinu Gospodarske namjene......1
  2. Pravilnik o načinu odlaganja materijala na Gradski deponij "Vučje Brdo" u Planom......2
  3. Zaključak o odlaganju komunalnog otpada na deponij "Vučje brdo" u Planom......3
  4. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Mastrinka I (UPU 6.1)......3
  5. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Mastrinka II (UPU 6.2)......4
  6. Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i Namještenika......6
  7. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta Trogir.......9
  8. Rješenje o imenovanju  članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Trogir.......10
GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO
 1. Zaključak o provođenju Prethodne rasprave o Nacrtu prijedloga Detaljnog plana uređenja "Brigi-Lokvice" (DPU-5) .......10
 2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Trogira Za 2009.g.......11

Dodatne informacije