Broj 1/2009

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 1 (siječanj, 2009. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
 
GRADSKO POGLAVARSTVO
  1. Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na Javnu raspravu prijedloga Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone POS 3  (UPU10) 1
  2. Tekst objave o upućivanju na Javnu raspravu prijedloga Urbanističkog Plana uređenja Poslovne zone POS 3 (UPU 10)

Dodatne informacije