Broj 13/2008

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 13 (prosinac, 2008. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO
  1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o socijalnoj skrbi .....202
  2. Natječaj za dodjelu potpora za školovanje učenika i studenata iz socijalno ugroženih obitelji za šk./akad. 2008./2009.g. .....202
  3. Odluka o provođenju popisa i osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza .....203
  4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima i obvezama iz rada i  po osnovi rada zaposlenika u Gradskoj upravi Grada Trogira .....204

Dodatne informacije