Broj 10/2008

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 10 (listopad, 2008. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO
  1. Aneks Pravilniku o odobravanju stipendija nadarenim učenicima i studentima sa područja grada Trogira za škol./akad 2008/2009 .....152
  2. Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim učenicima i studentima sa područja grada Trogira u školskoj i aksdemskoj 2008/2009 .....153

Dodatne informacije