Broj 10/2007

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 10 (prosinac, 2007. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Odluka o osnivanju Savjeta mladih grada Trogira ........144
  2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova grada Trogira ......148
  3. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova grada Trogira .......150
  4. Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati temeljem koncesije u gradu Trogiru .......150
  5. Rješenje o razrješenju dužnosti potpredsjednka Gradskog vijeća .....153
  6. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća grada Trogira .....154
  7. Rješenje o izmjeni rješenja o izboru Mandatno-imunitetske komisije .......154
  8. Rješenje o razrješenju dužnosti člana Gradskog poglavarstva .......155
  9. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva grada Trogira .....155
  10. Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika i člana Gradskog poglavarstva grada Trogira ........156
  11. Odluka o Izmjeni Proračuna grada Trogira za 2007.g. ...........157
  12. Izmjene i dopune programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Trogiru za razdoblje 2007.g. ........174
  13. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz  članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007.g. u gradu Trogiru ........177
  14. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Trogira za 2007.g. i financiranje udruga civilnog društva u 2007.g .......179
  15. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi grada Trogira za 2007.g. .......180
  16. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi grada Trogira za 2007.g. .......181
  17. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva grada Trogira za 2007.g. .......182
  18. Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa Vlastitog Pogona grada Trogira za 2007.g. ........183
  19. Prora un grada Trogira za 2008.g. ........184
  20. Odluka o izvršenju Proračuna grada Trogira za 2008.g. ....185
  21. Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Trogira za razdoblje 2008.g. ........204
  22. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz  članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008.g. u gradu Trogiru .......208
  23. Zaključak o usvajanju Programa rada Vlastitog pogona grada Trogira za 2008.g. .......215
  24. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Trogira za 2008.g. i financiranje udruga civilnog društva u 2008.g. .........215
  25. Program javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi grada Trogira za 2008.g. ..........217
  26. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva grada Trogira za 2008.g. .........218
  27. Program javnih potreba u kulturi grada Trogira za 2008.g. ........220
  28. Zaključak o prihvaćanju Planova razvojnih programa investicija i kapitalnih pomoći ........222
  29. Zaključak o prihvaćanju radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenika iz Proračuna grada Trogira za Razdoblje 2008. – 2010.g. .......222
  30. Odluka o usvajanju projekcije Proračuna grada Trogira za razdoblje 2008- 2010.g. ..........222
GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO
 1. Odluka o provođenju popisa i osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza ........223
 2. Izmjene i dopune Programa rada Vlastitog pogona za 2007.g. .......224
 3. Program rada Vlastitog pogona grada Trogira za 2008.g. ..........225

Dodatne informacije