Broj 8/2007

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 8 (studeni, 2007. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Odluka o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića "Trogir" ......136
  2. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti Dječjeg vrtića "Trogir" Trogir ......136
  3. Odluka o dodjeli javnih priznanja grada Trogira za 2007.g. .......137
  4. Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednika Gradskog vijeća ........138
  5. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća grada Trogira ........138
  6. Rješenje o izboru člana Gradskog poglavarstva grada Trogira ........138

Dodatne informacije