Broj 6/2007

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 6 (rujan, 2007. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Zaključak o pokretanju inicijative za osnivanje Lučke uprave grada Trogira .......90
  2. Rješenje o razrješenju dužnosti člana Gradskog poglavarstva i zamjenika gradonačelnika .....90
  3. Odluka o pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada Trogira .......91
  4. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta grada Trogira .......91
  5. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Gradskog Poglavarstva grada Trogira za razdoblje I-VI.2007.g .....92
  6. Odluka o usvajanju Izvješća Gradskog poglavarstva o stanju financijskih obveza i njihovom podmirenju za razdoblje I-VIII.2007.g. ........92
  7. Odluka o Izvješću Gradskog poglavarstva o poslovanju Gradskih parkirališta od 15.11.2005.g. - 31.5.2007.g. .......92
  8. Odluka o Izvješću o poslovanju "Dobrić" d.o.o. ......93
  9. Odluka o usvajanju Izvješća Gradskog poglavarstva o poduzetim radnjama u provođenju mjera provedbe Prostornog plana uređenja grada Trogira (Glava 9. Plana) .......93
  10. Odluka o Izvješću Gradskog poglavarstva o poduzetim radnjama u svezi novog nogometnog stadiona Divulje s pratećim sadržajima ......94
  11. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "TROGIR" Trogir ........94
  12. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršavanju proračuna Grada Trogira za I. - VI. 2007.g. .........94
  13. Odluka o izmjeni Proračuna grada Trogira za 2007.g. .........95
  14. II Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o Komunalnom gospodarstvu u 2007.g. u gradu Trogiru ........97
  15. II Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Trogiru za razdoblje 2007.g. .........98
  16. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu i Tehničkoj kulturi grada Trogira  za 2007.g. ........104
  17. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi grada Trogira za 2007.g. i financiranje udruga civilnog društva u 2007.g. .........105
  18. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi grada Trogira za 2007.g. ........106
  19. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva grada Trogira za 2007.g. .......107
  20. Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Vlastitog pogona grada Trogira za 2007.g. ........128
GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO
 1. Izmjene i dopune Programa rada Vlastitog pogona za 2007.g. ........128

Dodatne informacije