Broj 2/2007

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 2 (ožujak, 2007. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata .....9
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture u 2006.g. na području grada Trogira ......11
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2006.g. na području grada Trogira .......12
 4. Odluka o dopuni Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave grada Trogira ......12
 5. Program poticanja razvoja obrtništva u gradu Trogiru .....13
 6. Odluka o osnivanju trgovačkog društva ¨Trogirski list¨ ......15
 7. Odluka o osnivanju trgovačkog društva ¨Televizija Trogir¨ ........18
 8. Zaključak o prihvaćanju očitovanja Ustavnom sudu u odnosu na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu Suglasnosti sa Ustavom i Zakonom Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Trogira .......22
 9. Odluka o prihvaćanju plana ukupnog razvoja grada Trogira .......26
 10. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova vijeća za provedbu Programa komunalne prevencije na području grada Trogira .......26
 11. Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Trogira u 2007.g. .......27

Dodatne informacije