Broj 1/2007

 pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 1 (veljača, 2007. god)

 

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO POGLAVARSTVO
  1. Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Trogira .......1
  2. Zaključak o imenovanju Povjerenstva nabavu roba, radova i usluga male vrijednosti ........2
  3. Plan upravljanja Pomorskim dobrom na području Grada Trogira za 2007.g. ......2
  4. Izmjene Pravilnika o mjerilima za izračun naknade za korištenje zemljišta na nerazvrstanim cestama i javno prometnim površinama .......6

Dodatne informacije