Broj 11/2006

 
   
 
SADRŽAJ
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2007.g. ......213
  2. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2007.g. .....218
  3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi grada trogira za 2007. g.  i financiranje udruga civilnog društva u 2007.g. ......222
  4. Program javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi grada Trogira za 2007. g. ........224
  5. Program javnih potreba u kulturi grada Trogira za 2007. g. ......225
  6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva grada Trogira za 2007. g. ......227
  7. Odluka o izvršenju Proračuna grada Trogira za 2007. g. .......228
  8. Zaključak o usvajanju Programa rada Vlastitog pogona Grada Trogira .........234
  9. Zaključak o prihvaćanju Planova razvojnih programa investicija i kapitalnih pomoći ........234
  10. Odluka o usvajanju projekcije Proračuna grada Trogira za razdoblje 2007. - 2009. godine ........234
  11. Zaključak o prihvaćanju Plana radnih mjesta i izračun sredstava za plaće zaposlenika iz Proračuna grada Trogira za razdoblje 2007. - 2009. g. .......235
  12. Proračun Grada Trogira za 2007. g. ......235
  13. Projekcija Proračuna 2007. - 2009. g. ......256
  14. Plan radnih mjesta i izračun sredstava za plaće kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2007. - 2009. g. - Upravni odjeli ........272
  15. Plan radnih mjesta i izračun sredstava za plaće kojima se sredstva osiguravaju u Proračunu za razdoblje 2007. - 2009. g. - Vlastiti pogon ........274
  16. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2006.g. .......276
  17. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006. godini u Gradu Trogiru .......279
  18. Izmjenje i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trogira za 2006.g. .....280
  19. Izmjenje i dopune programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2006.g. .....281
  20. Izmjenje i dopune programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira i financiranje udruga građana u 2006. godini.....282
  21. Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Vlastitog pogona grada Trogira za 2006. g. ......283
  22. Odluka o izmjeni Proračuna grada Trogira za 2006.g. ......284
  23. Program kreditiranja malog obiteljskog poduzetništva u turizmu  "Poticaj za uspjeh" ......303
  24. Odluka o prihvaćanju Programa kreditiranja malog obiteljskog poduzetništva u turizmu  "Poticaj za uspjeh" ......313
  25. Odluka o davanju povoljnosti (potpora) malim i srednjim poduzetnicima u turizmu .......314
  26. Odluka o neprihvaćanju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi .......315
  27. Odluka o neprihvaćanju Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade ........316
  28. Rješenje o razrješenju člana Odbora za predstavke i pritužbe i izboru novog člana Odbora za predstavke i pritužbe ........316

GRAD TROGIR

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Program rada Vlastitog pogona grada Trogira za 2007. g. .....318
 2. Izmjene i dopune  Program rada Vlastitog pogona za 2006. g. .....321
 3. Zaključak o prijenosu investitorskih ovlasti za izgradnju obalnog zida sa "Lungo mare" i gradske plaže u predjelu "Lokvice, Brigi i Pantan", prva i druga faza ......322
 4. Zaključak o visini slobodno ugovorene najamnine za stanove u vlasništvu Grada Trogira.........323
 5. Zaključak o utvrđivanju zone stanovanja na području grada Trogira ...... 324
 6. Odluka o provođenju popisa i osnivanju povjerenstva za popis imovine i obveza ......324

Dodatne informacije