Broj 8/2006

   
 
SADRŽAJ
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za statutarno - pravna pitanja......161
  2. Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za mjesne odbore Grada Trogra.......162
  3. Rješenje o imenovanju Komisije za popis birača......162
  4. Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja......163
  5. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe........163
  6. Rješenje o imenovanju Komisije za određivanje i preimenovanje ulica i trgova......164
  7. Rješenje o imenovanju Komisije za praćenje izrade EKO projekta......164
  8. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje Natječaja za dodjelu javne površine u zakup.....165
  9. Rješenje o imenovanju Povjerensva za praćenje aktivnosti iz Komunalnog programa......165
  10. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda....166
  11. Odluka o usvajanju Odluke o izvršenju Proračuna Grada Trogira za I. - Vl. 2006.g......167
  12. Zaključak o prihvaćanju Izmjena Plana radnih mjesta i izračuna sredstava za plaće zaposlenih kojima se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Trogira za razdoblje 2006.- 2008. g. .....167
  13. Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Vlastitog pogona Grada Trogira za 2006.g. ....167
  14. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira i financiranje udruga građana u 2006.g.......168
  15. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Trogira u 2006.g. .....169
  16. Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira u 2006.g. ....170
  17. Odluka o izmjeni Proračuna Grada Trogira za 2006.godinu.......171
  18. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2O06. g. .....190
  19. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture  za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006. godini u Gradu Trogiru .....194

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

ODBOR ZA STATUTARNO PRAVNA PITANJA

  1. Autentično tumačenje odredbi odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Trogira .....195

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

  1. Pozivni oglas za podnošenje priiedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Trogira u 2006.g. .....196

GRAD TROGIR

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Izmjene i dopune Program rada Vlastitog pogona za 2006.g. .....197

Dodatne informacije