Broj 5/2006

   
 
SADRŽAJ
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Zaključak o prihavaćanju izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi, odgoju i obrazovanju športu i tehničkoj kulturi i Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Trogira za 2006.g........119
  2. Odluka o osnivanju trgovačkog društva ,,Trogirska kupališta i privezišta,, d .o.o. Trogir......120
  3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne Infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2006. godini u Gradu Trogiru.......120
  4. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije Objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2006.g. ......122
  5. Godišnji obračun Proračuna Grada Trogira za 2005.g. ......124
  6. Odluka o izmjeni Proračuna Grada Trogira za 2006.g. .......125

GRAD TROGIR

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrijednosti koeficijenta složenosti poslova u gradskoj upravi Grada Trogira.......149

Dodatne informacije