Broj 3/2006

   
 
SADRŽAJ
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Odluka o izmjeni Odluke o drugim komunalnim djelatnostima od značaja za Grad Trogir……14
  2. Rješenje o izmjeni Rješenja o osnivanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja........15
  3. Odluka o izmjeni Odluke o unutarnjem ustrojstvu gradske uprave Grada Trogira.........15
  4. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Trogira.........16
  5. Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira.........16
  6. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Trogira.........17
  7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.........19
  8. Odluka o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Trogira.........20
  9. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Trogira.........28

GRAD TROGIR

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku djelomičnog oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa na području Grada Trogira.......112

Dodatne informacije