Broj 12/2005

  • Ispis
pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 12 (studeni, 2005. god)
 
SADRŽAJ
 
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

    1. Odluka o dodjeli javnih priznanja grada Trogira....182
    2. Odluka u svezi Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Trogira za 2004.g.....182
    3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup Javnih površina za postavljanje kioska i naprava......183