Broj 9/2005

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 9 (srpanj, 2005. god)

 

SADRŽAJ

 

 

GRAD TROGIR

GRADSKO POGLAVARSTVO

    1. Rješenje o dopuni Rješenja o visini zakupnine za korištenje javnih površina na području Grada Trogira......96

 

URED DRŽAVNE UPRAVE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravneposlove

  1. Poziv vlasnicima i nositeljima stvarnih prava na nekretninama o uvidu u prijedlog lokacijske dozvole KLASA: UP/I-350-05/04-01/0212, URBROJ: 531-06/2-05-27 KM.

Dodatne informacije