Broj 1/2005

 
SADRŽAJ
 
 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

  1. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja Komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2005.g........1
  2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za Djelatnosti iz članka 22. stavak I. Zakona o komunaInom gospodarstvu u 2005.godini u Gradu Trogiru .......3
  3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Trogira za 2005.godinu........4
  4. Zaključak o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi, odgoju i Obrazovanju, športu i tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu grada Trogira za 2005.godinu .......5
  5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove «Športska dvorana Radovan».......5
  6. Odluka o prihvaćanju investicija za 2005.god. i zaduženju grada Trogira u 2005.godini.......7
  7. Rješenje o određivanju imena ulica i trgova u naselju Mastrinka.........8
  8. Rješenje o određivanju imena ulica i trgova u naselju Žedno ..........10
  9. Odluka o dopuni Statuta Grada Trogira.......11
  10. Odluka o pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada Trogira......11
  11. Rješenje o preimenovanju naziva ulice Put Demtunta na području Mjesnog odbora «Travarica» u Ulica dr.Franje Tuđmana.........11
  12. Zaključak u svezi troškova promjene postojećih osobnih dokumenata građana preimenovane ulice Put Demunta u Ulicu dr. Franje Tuđmana........12
  13. Odluka u svezi zahtjeva Nadbiskupije Splitsko-Makarske Župni ured Gospe od Anđela za izgradnju novog pastoralnog centra.........12
  14. Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića «Trogir» Trogir.......13
  15. Odluka o izmjeni proračuna grada Trogira za 2005.godinu........14

 

GRAD TROGIR

GRADSKO POGLAVARSTVO

 1. Odluka o utemeljenju periodičnog novinskog izdanja «Trogirski list»........33 
 2. Program stručnog osposobljavanja vježbenika..........33
 3. Zaključak o imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka nabave roba, radova i usluge male vrijednosti......36
 4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o socijalnoj skrbi.......37
 5. Zaključak o pokretanju postupka za promjenu Statuta Grada Trogira........37

Dodatne informacije