Financijska izvješća trgovačkih društava u vlasništvu Grada

  • Ispis

Dobrić d.o.o.

Financijsko izvješće za 2016.g.

Financijsko izvješće za 2015.g.

Financijsko izvješće za 2014.g.

Financijsko izvješće za 2013.g.

 

 

Trogir Holding d.o.o.

Financijska izvješća kao i financijski planovi i izmjene, te planovi nabave sa izmjenama objavljeni su na službenim stranicama Trogir Holdinga sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Link za uvid.