Preliminarno izvješće o ispitivanju kvalitete zraka na području mjerne postaje Plano

Grad Trogir u suradnji s Gradom Kaštela započeo je s praćenjem kvalitete zraka. Temeljem Ugovora o praćenju kvalitete zraka između Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ i Grada Trogira i u skladu rješenja izdanog od Ministarstva zaštite okoliša i prirode te na temelju Zakona o zaštiti zraka i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka, obavljeno je praćenje kvalitete zraka na području mjesta „Plano" mjerenjem gravimetrija i metala.

Opširnije:Preliminar...

Maškarano ludilo na trogirskim ulicama

0403 MaskaranoLudiloKarnevalske grupe Trogira, Kaštela i Vinišća prodefilirale su 03. ožujka gradom i zaustavile se na Trgu Ivana Pavla II.

Opširnije:Maškarano...

Dodatne informacije