Odgoda isplate uskrsnica za umirovljenike

Grad Trogir je Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) uputio zahtjev za dostavu podataka o umirovljenicima na području Grada Trogira radi isplate uskrsnica. Zaprimljeni su djelomični podaci s popisom umirovljenika, ali zbog zaštite osobnih podataka nisu dani podaci o osobnim identifikacijskim brojevima i brojevima tekućih računa.

Uslijed navedenoga, kao i kod drugih gradova, odgađa se isplata uskrsnica umirovljenicima, te ukoliko bude sredstava u proračunu, iste će se isplaćivati zajedno s božićnicama za tekuću godinu.

Dodatne informacije