Kakvi se sve prijedlozi mogu prijaviti u sklopu projekta "I tebe se pita"?

1309 thought-projekti-ITebeSePitaGrad Trogir započeo je s projektom participativnog budžetiranja kroz koji želi uključiti građane u planiranje proračuna za 2019. godinu. Grad je za projekt "I tebe se pita" namijenio 1,2 milijuna kuna. Projekti se mogu prijavljivati od 13. do 27. rujna, a ovdje možete skinuti obrazac za prijavu te saznati na koje sve načine ga možete predati.

Dok će Grad i pored ovog projekta ulagati u veće strateške i infrastrukturne projekte, ovim putem poziva se građane da prijave manje komunalne akcije na području svog mjesnog odbora, a koje smatraju prioritetima.

Participativno budžetiranje podrazumijeva projekte uređenja objekta komunalne infrastrukture s ciljem podizanja kvalitete življenja građana odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti mjesnih odbora. To su, uvjetno rečeno, manji projekti, ali istovremeno oni čijom se realizacijom uvelike utječe na kvalitetu života ljudi te izgled javnih površina.

To su:

→ Uređenje javnih zelenih površina
→ Uređenje pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, stepeništa, prolaza)
→ Postavljanje zaštitnih ograda i branika
→ Opremanje plaža
→ Izgradnju ogradnih zidića
→ Uređenje dječjih igrališta
→ Postavljanje sprava za rekreaciju odraslih
→ Postavljanje komunalne opreme (klupa, koševa...)
→ Postavljanje autobusnih čekaonica
→ Sanaciju divljih deponija
→ Uređenje javno prometnih površina (kolnika, parkirališta) na nerazvrstanim cestama
→ Uređenje dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje (kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu)
→ Uređenje nerazvrstanih cesta, tj. onih koje nisu pod upravom ŽUC-a i HC-a
→ Izgradnja odvodnih kanala
→ Postavljanje vertikalne signalizacije (prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica) na nerazvrstanim cestama
→ Postavljanje svjetlosne signalizacije (semafora, treptača...) na nerazvrstanim cestama
→ Postavljanje horizontalne signalizacije - iscrtavanje oznaka na kolniku, pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne crte, razdjelne linije, strelice, "STOP" natpisi... na nerazvrstanim cestama
→ Uređenje trgova
→ Postavljanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina

Evaluirat će se, odnosno napraviti troškovnik, ZA SVE pristigle projekte te će svi biti predstavljeni na tribinama po mjesnim odborima koje će se održavati u listopadu. Djelatnici grada svima prisutnima predstavit će mogućnosti realizacije pojedinih projekata, i financijske i pravne, te će se o onim izvedivima unutar tih okvira glasovati na samoj tribini. Usvojeni projekti realizirat će se u 2019. godini.

Dodatne informacije