Tomislav Šalov, Robert Jozić i Goran Balić izlažu u Muzeju grada Trogira

20180728 IzlozbaKiparaMuzejGrada 01

U atriju Muzeja grada Trogira u petak je otvorena izložba "Tradicija u kontekstu suvremenog" trojice autora, kipara - Tomislava Šalova, Roberta Jozića i Gorana Balića.
O izložbi i autorima više je rekla kustosica Aleksandra Bilić Petričević, a istu je otvorio dr.sc. Ivo Babić:
„Tomislav Šalov, Goran Balić i Robert Jozić su bivši studenti kiparstva na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Goran Balić i Rober Jozić zaposleni su na Umjetničkoj akademiji kao nastavnici gdje studentima prenose umijeće modeliranja.
20180728 IzlozbaKiparaMuzejGrada 02Ovi kipari smatraju da nije svršeno s tradicijom kiparstva u kamenu. Svojstveno im je osjećanje za sakralno i lirizam koji se može izvući iz kamena.
Kamen, ta posvećena materija i dalje zatravljuje svojom tajnovitom poetikom; iz nje se još da toliko toga preoblikovati i prizvati. Tomislav Šalov se nagledao u djetinjstvu gromada i kamenja, većih i manjih bovana što strše iz tla, koji kao da jedva čekaju da im se doda minimalna intervencija, poneki biljeg pa da se prometnu u apstraktne skulpture.
Svi ovi kipari umiju vješto udarcima zubače i dlijeta postići alkemijske preobrazbe od grubog i hrapavog do uglačanog i podatnog, mijenjajući samu narav krute materije.20180728 IzlozbaKiparaMuzejGrada 03
Oni razgovaraju s tradicijom. Tomislav Šalov smatra da je dovoljno uklesati slovo u rimskoj kapitali pa da se prizove davnina. No, ne radi se tek o dosjetkama, oni se izražavaju na način koji očituje usavršeno klesarsko umijeće.
Goran Balić na kamenom jastuku, mekom i podatnom kao da je svilen, ispunjen paperjem postavlja pozlaćen, sjajan globus s križićem, insignijum kraljevske vlasti. Ipak, uz najbolju volju i na obzire prema starini i sakralnom ipak nije moguće izbjeći dojam blage, suspregnute ironije.
Za Roberta Jozića glava Laokona u samrtnom grču - školski uzorak, odljev u gipsu - ponovno isklesana u kamenu povod je za translacije u klasičnu starinu koja za kipara nije suvenir ili restauratorski zadatak, već poticaj za nastavljanje i dijaloge."
Izložba će biti otvorena do 02. kolovoza od 10:00 do 13:00 te od 18:00 do 21:00 sat.

Dodatne informacije