Započela arheološka iskapanja u staroj gradskoj jezgri

1603 ArheoloskaIskapanja

U četvrtak su započela arheološka istraživanja pred izradu Konzervatorskog elaborata u svrhu sanacije i dogradnje postojeće kanalizacije te vodovodne i elektroenergetske mreže stare jezgre Trogira.

Neke ulice u staroj gradskoj jezgri će biti zatvorene, a pješački promet će se odvijati u uz prilagođenu regulaciju.

Podsjetimo, sukladno naputcima nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Trogiru, istraživanja se planiraju vršiti na način da se na 12 do 15 lokacija obavi iskop istražnih sondi dimenzija do 3 x 3 m, ovisno o prostornim mogućnostima pojedinog položaja.

Radovi će se obavljati etapno, a pojedina sonda bi trebala biti istražena u roku od 5 do 10 dana, izvijestio nas je voditelj arheološkoga istraživanja Vedran Katavić, dipl.arheolog i prof. povijesti.

Iskop arheoloških istražnih probnih sondi započeo je na proširenju kod crkve Sv. Ivana Krstitelja , a nastvalja se na ovim lokacijama:

  • na sjevernom proširenju Obrova;

  • na zapadnom dijelu Šubićeve ulice kod kućnih brojeva 44 i 42;

  • u Budislavićevoj ulici kod kućnih brojeva 1, 2 i 3 te južnije kod kućnih brojeva 12 i 14;

  • na zapadnom dijelu Ulice Matice hrvatske kod kućnog broja 43;

  • na južnom dijelu Kažotićeve ulice pored crkve Sv. Dominika;

  • na sjevernom dijelu Gradske ulice kod kućnih brojeva 37, 39 i 41 (pored grobljanskog zida katedrale Sv. Lovre);

  • na južnom dijelu Gradske ulice kod brojeva 9 i 11;

  • na južnim gradskim vratima

  • te na zelenoj površini sjeverno od Ulice Hrvatskih mučenika na k.č. 4342/1

Radovi bi trebali trajati do polovine svibnja uz predviđenu stanku od 28.03. do 03.04.2018. zbog uskrsnih blagdana.

Dodatne informacije