Karneval na Viru: Druga nagrada za originalnost pripala udruzi Rašpin Jute

0602 MaskareVir

Trogirske maškare su sudjelovale 3. veljače u povorci na otoku Viru i osvojile drugu nagradu za originalnost.

Prikazali su aktualnu situaciju - Hrvate koji se upravo spremaju na odlazak prema Irskoj.

Za nagradu su dobili sir i maslinovo ulje da im se nađe na putu do "obećane zemlje".

Na karnevalu su, uz Trogirane, sudjelovale maškarane skupine iz Vrsi, Posedarja, Nina, Sutivana, Supetra, Zadra i Vira.

Dodatne informacije